Školní jídelna

Ve školním roce 2015 - 2016 se naše školní jídelna zapojila do projektu Zdravá školní jídelna, který je mimo jiné podporován Ministerstvem zdravotnictví ČR. 

 O projektu se více dozvíte na webových stránkách www.zdravaskolnijidelna.cz , nebo u vedoucí školní jídelny, případně u ředitelky školy. Projekt se netýká jen jídelny. Byli bychom rádi, aby se na ozdravění školního stravování podíleli nejen žáci,  zaměstnanci školy, ale i Vy rodiče.

Děti se někdy bojí ochutnávat nové věci, či pokrmy, které nezvykle voní, mají jinou konzistenci. Správně je ale může motivovat jen ten, kdo je sám s jídlem spokojen. Rodičům nabízíme ochutnávku jídel v termínu Dne otevřených dveří 13. března 2017  v době od 11.00 do 11.30 hodin.


Informace pro rodiče žáků prvních tříd a rodiče nových žáků, kteří se od září 2017 budou stravovat v ŠJ při 14. ZŠ Plzeň:


Co je třeba udělat:

1/ Vyplnit přihlášku ke stravování, můžete si ji vytisknout z webových stránek školy v sekci dokumenty ke stažení nebo vyzvednout v kanceláři školní jídelny.
Pro sporožirový účet u ČS a.s. použijte přihlášku s názvem „Souhlas s inkasem“, pro všechny ostatní účty přihlášku „Bankovní účet“.

2/ Vyplněnou a podepsanou přihlášku přineste do kanceláře ŠJ, zde dostanete čip a variabilní symbol pro platbu stravného.
Všechny důležité informace jsou v Provozním řádu ŠJ, který je na webu školy.

Úřední hodiny: 9. 8. (8 - 10 hod.), 23. 8. (8 - 10 hod.), 28. 8. – 1. 9. (8 - 13 hod.)


Informace pro žáky a strávníky, kteří budou pokračovat ve stravování ve ŠJ:


Všichni strávníci si musí v září přihlásit sami obědy. Přihlášení obědů provádějte v kanceláři ŠJ, prostřednictvím internetu na www.strava.cz, ŠkolaOnLine nebo přes objednací terminál.
Přihlášení strávníci budou mít od října již obědy přednastaveny na další měsíc. Změny hlaste u vedoucí ŠJ.

Telefon 378027303, e-mail. tesarovavl@zs14.plzen-edu.cz

V. Tesařová, vedoucí školní jídelny


 

     Výdej obědů

pro žáky                               od 11.40 do 14.00 hodin                                 
pro veřejnost                      od 11.00 do 11.30 hodin


vedoucí školní jídelny:      Vlasta Tesařová

tel.:                                     +420 378 02 7303

číslo účtu:                          483 860 0227/0100

variabilní symbol:            evidenční číslo strávníka

                                            tesarovavl@zs14.plzen-edu.cz

Zdravější školní stravování
V rámci projektu zdravější školní stravování budeme zařazovat na jídelní lístek několikrát v týdnu pokrmy připravované z obilovin a luštěnin (pohanka, jáhly, ovesné vločky, různé druhy rýže, bulgur, kuskus, celozrnné těstoviny) doplněné rozmanitou zeleninou upravenou na různé způsoby. Tyto pokrmy budou bezmasé. Zařadíme také jeden neslazený nápoj. Tento projekt preferuje zvýšenou konzumaci potravin rostlinného původu, což jsou luštěniny, zelenina, ovoce, ořechy, obiloviny a snížení živočišných bílkovin a také omezení pokrmů a nápojů obsahujících cukr.


Alergeny
Dne 13. prosince 2014 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Od prosince budeme na jídelním lístku označovat u každého pokrmu seznam alergenů vyjádřený příslušným číslem. Ve spodní části jídelního lístku bude seznam alergenů vypsán slovy.


Příklad:
Brokolice zapečená se sýrem, brambory obsahuje: 3, 7
3 vejce a výrobky z nich
7 mléko a výrobky z něj

Seznam alergenů

 Informace o ceně oběda a výši záloh na stravné s platností od 1. 4. 2017:

Stravné se platí zálohově předem do 25. dne v měsíci na měsíc následující.
V červenci se vrací přeplatky na účet strávníka.
U inkasních plateb u ČS si upravte výši limitu záloh.

Cena obědů podle kategorie strávníků: 

Oznamujeme Vám,  že od 1. 4. 2017 bude navýšena cena obědů o 1,- Kč  z  důvodu růstu cen za potraviny. 

Kategoriecena obědacena svačinkyzáloha obědyzáloha obědy + svačinky
7 - 10 let25 Kč17 Kč510 Kč850 Kč
11 - 14 let28 Kč17 Kč570 Kč910 Kč
15 a více let30 Kč17 Kč610 Kč950 Kč

Při platbě stravného zadávejte jako variabilní symbol evidenční číslo, které
jste dostali přidělené (je k dispozici u vedoucí ŠJ). Platby s chybným VS budou
vráceny zpět plátci. Tato informace se netýká inkasních plateb u České spořitelny.

zaměstnanci školy (s příspěvkem z FKSP)                                36,- Kč
cizí strávníci                                                                                      68,- Kč
záloha na čip                                                                                  115,- Kč, 116,- Kč,  118,- Kč


Svačinky ve školní jídelně

Vážení rodiče, od února 2014 nabízíme novou službu pro Vás a hlavně pro Vaše dítě – svačinky, které budou obsahovat nápoj, pečivo s pomazánkou nebo jogurt s cereáliemi, případně sladké pečivo.

Výdej svačin bude probíhat denně v době velké přestávky (9:40 - 10:00) ve školní jídelně.

Objednávání svačin je pouze v kanceláři ŠJ, telefon 378 027 303.
Odhlašování svačin je již možné na internetu, v boxu nebo v kanceláři ŠJ nejdéle do 14:00 hodin předchozího dne. Odebírání svačin je stejné jako u obědů - na čip nebo plzeňskou kartu.

Platba je předem (společně s obědy) inkasem, převodem na účet, nebo složenkou.Cena jedné svačiny je 17,- Kč.
Měsíční záloha pro žáky 1. stupně obědy a svačiny 850,- Kč
Měsíční záloha pro žáky 2. stupně obědy a svačiny 910,- Kč

Přihláška na svačinky

Informace pro strávníky ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podporujeme

Oficiální informační server města Plzně    Dům digitálních dovedností    Program celoživotního učení
Celé Česko čte dětem    SMART - Centrum interaktivní výuky     Sportovní portál města Plzně   Fraus

Kde nás najdete

14. základní škola Plzeň
Zábělská 25
312 00 Plzeň

Kontakty

Telefon: 378 027 300
Fax: 378 027 333
E-mail: skola@zs14.plzen-edu.cz