Žákovská knihovna

Naše žákovská knihovna se nachází v prvním patře v multimediální učebně MUC2.


Žáci mají k dispozici přes 2 000 knih – beletrie i encyklopedie, časopisy, počítače připojený k internetu, jednoduché kvízy, čtenářský koutek.


Žáci si zde mimo půjčování knih mohou číst, prohlížet časopisy, vyplňovat kvízy vždy k určitému tématu nebo vyhledávat informace pro zadané projekty.


Žákovská knihovna je v dopoledních hodinách využívána i pro výuku s možností využití interaktivní tabule, audiotechniky a počítačů.


Knihovní fond je dle možností průběžně doplňován. Knihy půjčuje a ošetřuje Eva Zikmundová. V případě jakýchkoli dotazů mne můžete kontaktovat na níže uvedeném e-mailu: zikmundovaev@14zs.plzen-edu.cz

Provoz knihovny 2017/2018 – půjčování knih

Pondělí: 13.00 - 14.00 hodin
Úterý: 13.00 – 14.30 hodin
Čtvrtek: velká přestávka

 Akce a projekty:

Čtenář na jevišti

 Listy nejen na stromech, ale i v knize

Cestujeme světem knih

 

 Poděkování

Jménem naší Žákovské knihovny bych chtěla poděkovat Školnímu parlamentu za pomoc v projektu „Od Ježíška přišla nová knížka? Věnujte ty, které již nečtete.“
Zároveň děkuji všem rodičům, dětem a zaměstnancům, kteří nám přispěli knihou (někteří i více knihami) do fondu naší Žákovské knihovny. Velké poděkování patří i Spolku rodičů za finanční příspěvek. Díky těmto knihám se naše knihovna opět o trochu rozrostla, a tím se dětem rozšířil výběr knih k zapůjčení.
Zde je ukázka některých knih, které se nám sešly a jistě udělají našim čtenářům radost. Cestu do naší knihovny si našlo okolo 130 knih.

 Zakoupené knihy z příspěvku Spolku rodičů. Celkem 52 knih a malá ukázka některých vybraných titulů.

 

 Řád školní knihovny

 

Podporujeme

Oficiální informační server města Plzně   logo_centrum_robotiky_transparent.png   Program celoživotního učení SMART - Centrum interaktivní výuky
Celé Česko čte dětem     Sportovní portál města Plzně   Fraus   Naše škola se účastní Školního projektu EU

Kde nás najdete

14. základní škola Plzeň
Zábělská 25
312 00 Plzeň

Kontakty

Telefon: 378 027 300
Fax: 378 027 333
E-mail: skola@zs14.plzen-edu.cz