Charakteristika školy

14. základní škola Plzeň je úplnou školou s 1. až 9. ročníkem. Škola vzdělává přibližně 540 žáků, průměrná naplněnost tříd se pohybuje kolem 24 žáků. Výuka probíhá paralelně na druhém stupni, na prvním stupni jsou v ročníku tři třídy. V budově je 23 samostatných kmenových tříd a dále  samostatné odborné učebny AJ, ICT, F, CH, PŘ, rovněž deset učeben s interaktivní tabulí, tři učebny výpočetní techniky. Škola dále disponuje cvičnou kuchyňkou, žákovskou a učitelskou knihovnou, keramickou pecí.

Ve škole pracuje speciální pedagog, je členem školního poradenství.

V každé učebně je nainstalována výpočetní technika a v každé učebně dataprojektor. K pohybovým aktivitám žáků slouží dvě tělocvičny, víceúčelové hřiště a sportovní areál.

Ve školní jídelně mají žáci možnost vybírat si ze dvou jídel a rovněž mají možnost si zakoupit svačinky.

Samostatná školní družina má v současné době devět oddělení a její provoz je od 6.00 do 17.00 hodin.

mapa školy 

 

Podporujeme

Oficiální informační server města Plzně    Dům digitálních dovedností    Program celoživotního učení
Celé Česko čte dětem    SMART - Centrum interaktivní výuky     Sportovní portál města Plzně   Fraus

Kde nás najdete

14. základní škola Plzeň
Zábělská 25
312 00 Plzeň

Kontakty

Telefon: 378 027 300
Fax: 378 027 333
E-mail: skola@zs14.plzen-edu.cz