Projekty

 Školní rok 2017 - 2018

 Škola je zapojena do programu Výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I.
 
Název: Šablony INKLUZE 14. ZŠ
 

Opakující se projekty

Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních  školách v Plzeňském kraji v roce

Hodina pohybu navíc

Výzva č. 57 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

 

 Ke vzájemnému porozumění a bezpečí

Cvičím, cvičíš, cvičíme

Zrcadlo přátelství

 

O tom mluvili v březnu tohoto roku při své první návštěvě naší školy pan Rainer Lacler ředitel Willi-Ulfig-Mittelschule a paní učitelka Kathrin Kunz, němečtí pedagogové z německého Řezna, z Regensburgu.

V  dubnu jsme pak zahájili společnou práci na etwinningovém projektu pro žáky sedmých až osmých tříd, protože konec projektu je plánován na prosinec 2016. V něm se žáci postupně vzájemně seznámí, představí si školy a naše partnerská města. Zdokonalí se také v německém a anglickém jazyce.

Hlavně si vzájemně uvědomí sílu přátelství, kterou tak moc potřebujeme v současné situaci kolem nás.

Na webové stránce https://twinspace.etwinning.net/19885/home se můžete seznámit s výstupy projektu.

Projekty ve školním roce 2014 - 2015

Velmi úspěšným projektem byl projekt "Třídíme odpad a víme proč".

Projekt "Puntíkáři a Strašibraši zvou do knihovny" se dětem a rodičům moc líbil. 

Ukázky z některých projektů:  Podpora podnikatelských znalostí žáků ZŠ  

Minipodniky:  Filmové studio A - Z film - ukázka,  Fotostudio Foto 14 - ukázka, Truhlářská dílna Happy Wood.

Minimalizace šikany

Ovoce a zelenina do škol - plakát projektu

Rozumíme penězům

Řemeslo očima žáků - informace - leták projektu

Smart Centrum interaktivní výuky 2014

Zelená škola

Zdravá škola

Seznamte se s našimi velmi úspěšnými ukončenými projekty

Třídíme a víme proč

Ve školním roce 2008-2009 se  v jednotlivých hodinách žáci věnovali s vyučujícími problematice třídění odpadů. Dozvěděli se a získali velké množství informací o způsobu třídění odpadů. V rámci tohoto projektu byly v budově školy instalovány nádoby na tříděný odpad a žáci se zapojili do soutěže o nejlepší třídu v třídění odpadů. Své získané poznatky prezentovali na konferenci "My třídíme a víme proč", která se uskutečnila 23. dubna 2009.
Projekt byl financován z Nadačního fondu Zelený poklad.

práce v hodině

Čteme pro rodiče

V týdnu od 22. do 26. března 2010 probíhal „Týden s paní Láryfáry“ – čtenářský projekt určený žákům 1. až 5. ročníku. Čtenářský projekt vyvrcholil „Čtením pro rodiče“. Literární dovednosti žáků potěšily nejen paní učitelky, ale i širokou rodičovskou veřejnost. Tento projekt byl podpořen Nadačním fondem pro podporu vzdělávacích aktivit dětí a mládeže RMP. 

Oranžová učebna

Tímto projektem se nám podařilo zlepšit podmínky pro různé technické využívání metod výuky v oblasti fyziky. Našim cílem bylo vytvořit podmínky pro aktivní využívání žákovských souprav pro elektřinu a optiku (bez použití jednorázových alkalických baterií) a moderních měřících přístrojů ve výuce fyziky. V rámci projektu jsme pořídili centrální zdroj stejnosměrného a střídavého napětí s plynulou regulací včetně rozvodu do mobilních demontovatelných žákovských stanovišť. Ze zdroje napevno umístěného do katedry bylo rozvedeno napětí do zásuvek v instalačních krabicích na stávajících lavicích. Byl zakoupen demonstrační analogový a digitální měřící přístroj DIAN 350 určený na předvádění měření elektrických veličin a na běžné měření při různých fyzikálních pokusech a rovněž byly zakoupeny sady digitálních žákovských multifunkčních měřících přístrojů k měření elektrického proudu, napětí a odporu. 

Naše biozahrada

Cílem projektu bylo přetvořit nevyužívaný školní pozemek (atrium mezi budovami) ve školní biozahradu a vyzkoušet si na ní pěstování zeleniny a dalších rostlin dle principů ekologického zemědělství. Jak projekt probíhal?

Žáci 6A a 6B pracovali v cca pětičlenných skupinkách. Úkolem každé skupinky bylo navrhnout a obhospodařovat část biozahrady, svou činnost zdokumentovat do „zápisníku zahrádkáře“ (obsahuje zejména fotografie, obrázky a zápisky z práce na pozemku) a své zkušenosti zpracovat do příspěvku v publikaci „Naše biozahrada krok za krokem“, která vyšla na závěr projektu.

Skupinky soutěžily o titul „Školní zahradníci roku“. V hodnocení byly zohledněny pěstitelské úspěchy, vedení „Zápisníku zahrádkáře“ a zpracování příspěvku do publikace. Titul nakonec získali všichni účastníci - úsilí, s kterým se zahradníci pustili do práce, si to zasloužilo! Výsledky soutěže byly vyhlášeny na konferenci „Naše biozahrada“, která se uskutečnila na počátku června 2009.

 vytváříme záhony

 

 

Název: Šablony INKLUZE 14. ZŠ
 
Termín realizace: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2018 více...

 

Termín realizace: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2018 více...

 

Projekt pro přátelství

 

Zapomenutá řemesla, Mladý technik a Modelář

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školní rok 2017 - 2018

 

 

 

 

 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I.

 

 

 Přátelství a spolupráce jsou životodárné pro náš svět.

 

Podporujeme

Oficiální informační server města Plzně    Dům digitálních dovedností    Program celoživotního učení
Celé Česko čte dětem    SMART - Centrum interaktivní výuky     Sportovní portál města Plzně   Fraus

Kde nás najdete

14. základní škola Plzeň
Zábělská 25
312 00 Plzeň

Kontakty

Telefon: 378 027 300
Fax: 378 027 333
E-mail: skola@zs14.plzen-edu.cz