Co je u nás nového

Velikonoční jarmark

Žáci 5. B, 4. B a 3. A navštívili Národopisné muzeum, aby si zde upletli vlastní pomlázku, vyzkoušeli si barvení velikonočních kraslic, ale i další rukodělné techniky spojené s velikonočními svátky. Kromě jiného se tu dozvěděli mnoho zajímavého o tradičních velikonočních zvycích…

Pascování - 5. B

Ve středu 12. dubna si žáci 5. B díky paní učitelce Mgr. Petře Formanové mohli vyzkoušet práci s experimentálními sadami PASCO pro výuku přírodních věd. Změřili si teplotu svého těla a také školních lavic. Protože měření žáky  velmi bavilo, paní učitelka jim slíbila pokračování na konci…

5. B v obvodní knihovně

Žáci 5. B si v úterý 18. dubna v obvodní knihovně Doubravka vyzkoušeli, jak znají pověsti z knihy Staré pověsti české. Vžili se do rolí praotce Čecha, Bivoje, Libuše nebo Šemíka a Horymíra a pobavili se při vytváření živých obrazů. 

Žáci pátých tříd postupují do okresního kola ve vybíjené

30.3. pořádala naše škola obvodní kolo ve vybíjené. Zúčastnili se žáci a žákyně 5. tříd škol z městského obvodu Doubravka a Slovany.V silné konkurenci 8 škol obsadili naši žáci krásné 2. místo a postupují do okresního kola, které se bude konat 24.4. na 1. ZŠ v Plzni. Všem dětem…

Co nás čeká

20. 4.Koncert pěveckého sboru ROLNIČKY v Západočeském muzeu
18:00
20. 4.Návštěva obvodní knihovny
- 5. A
21. 4.Návštěva obvodní knihovny
- 5. C
25. 4.Návštěva obvodní knihovny
- 4. B
25. 4. Beseda o bezpečnosti v dopravním provozu
- 3. A, B, C
28. 5. DEN ZEMĚ
2. 5. Návštěva Fotbalového festivalu zábavy a sportu
2. - 5. ročník
5. 5.

Návštěva Fotbalového festivalu zábavy a sportu
6. - 9. ročník

 

Vítáme Vás na stránkách 14. základní školy Plzeň

Vítáme Vás na stránkách 14. základní školy Plzeň

Od 1.ročníku jsou ve výuce využívány soutěživé, hravé metody podporující vzájemnou spolupráci a podporující samostatnost. Učitelé uplatňují individuální přístup ke každému žákovi, zvláštní pozornost je věnována práci se žáky s dyslexií, dysgrafií, dysortografií a dyskalkulií.
 

Podporujeme

Oficiální informační server města Plzně    Dům digitálních dovedností    Program celoživotního učení
Celé Česko čte dětem    SMART - Centrum interaktivní výuky     Sportovní portál města Plzně   Fraus

Kde nás najdete

14. základní škola Plzeň
Zábělská 25
312 00 Plzeň

Kontakty

Telefon: 378 027 300
Fax: 378 027 333
E-mail: skola@zs14.plzen-edu.cz