Co je u nás nového

Moje cesta na svět

Jak jsme přišli na svět? Tak na tuhle otázku už znají odpověď žáci čtvrtých tříd naší školy.V projektu Národní iniciativy pro život nazvaném „Moje cesta na svět“ se žáci citlivým způsobem dozvěděli mnoho zajímavých informací o vzniku našeho života, prenatálním vývoji a narození.

Třeťáci v Galerii města Plzně

Žáci 3.C navštívili ve čtvrtek 31.3.2016 výstavu Předtím, teď a potom v Galerii města Plzně. 19 umělců zde představuje svůj pohled na téma čas. Žáci se při plnění řady nejrůznějších úkolů - od vytvoření jednoduché skulptury přes vymýšlení příběhů až po pokusy se světlem a zvukem - naplno ponořili…

Co nás čeká

26. 4. Sofronka - lesní pedagogika
- 4. B
27. 4.Sofronka - lesní pedagogika
- 2. A
27. 4.Workshop s drumbeny
- 4. a 5. třídy
27. 4.Úspěšný předškolák
- poslední setkání budoucích prvňáčků
28. 4. Sofronka - lesní pedagogika
- 3. A
28. 4. Beseda o kyberšikaně
- 5. A
28. 4.Návštěva knihovny
- 7. A
28. 4.Workshop s drumbeny
- 7., 8. a 9. třídy
28. 4. Lovci perel
- soutěž pro malé čtenáře a jejich rodiče
29. 4.Dopravní výchova - praktická část
- 5. A, B

 

Vítáme Vás na stránkách 14. základní školy Plzeň

Vítáme Vás na stránkách 14. základní školy Plzeň

Od 1.ročníku jsou ve výuce využívány soutěživé, hravé metody podporující vzájemnou spolupráci a podporující samostatnost. Učitelé uplatňují individuální přístup ke každému žákovi, zvláštní pozornost je věnována práci se žáky s dyslexií, dysgrafií, dysortografií a dyskalkulií.
 

Podporujeme

Plzeň 2015 - Hlavní město kultury Dům digitálních dovedností Program celoživotního učení
SMART - Centrum interaktivní výuky Sportovní portál města Plzně Fraus

Kde nás najdete

14. základní škola Plzeň
Zábělská 25
312 00 Plzeň

Kontakty

Telefon: 378 027 300
Fax: 378 027 333
E-mail: skola@zs14.plzen-edu.cz