Co je u nás nového

PROJEKTOV0 DNY KE DNI VODY

Projektové dny ke Dni vody  pro 9.třídy proběhly 20. a 22.6. Žáci navštívili vodárnu a čističku odpadních vod. Zde se seznámili s dlouhou cestou vody z řeky  až k nám do skleničky a následně s cestou vody znečištěné, kterou je nutno vyčistit, aby mohla odejít…

Ekologická exkurze na Šumavu

Od roku 2009 pořádá naše škola pravidelně exkurze na Šumavu do obce Stožec. V obci se nachází SEV, kde se žáci při výukových programech seznamují s Šumavou teoretickou i praktickou cestou. Letos v termínu 12. – 16.6. 2017 národní park Šumava poznávalo 22 žáků 6. a 7. ročníků.…

3. A a 3. B ve škole v přírodě – Churáňov

V prvním červnovém týdnu jsme se vydali na Šumavu. Moc jsme se těšili na známá místa na Churáňově. Přivítalo nás sluníčko a my jsme se hned vydali na procházku po naučné stezce po okolí. Další den jsme vystoupali na rozhlednu, kde nám byl odměnou překrásný výhled. Při naší výpravě na Zlatou studnu…

Co nás čeká

23. 6.Návrat dětí ze ŠvP Plasy
26. 6. Kino
- 4. A, B, C, 5. A, B, C
26. 6.
16 hod.
Slavnostní vyřazení deváťáků
- Alfa
27. 6. Kino
- 1. A, B, C, 2. A, B, C, 3. A, B, C
28. 6. Rozdávání vysvědčení
29. + 30. 6. Ředitelské volno
1. 7. - 1. 9.PRÁZDNINY!!!!
4. 9. Zahájení školního roku 2017/18

 

Vítáme Vás na stránkách 14. základní školy Plzeň

Vítáme Vás na stránkách 14. základní školy Plzeň

Od 1.ročníku jsou ve výuce využívány soutěživé, hravé metody podporující vzájemnou spolupráci a podporující samostatnost. Učitelé uplatňují individuální přístup ke každému žákovi, zvláštní pozornost je věnována práci se žáky s dyslexií, dysgrafií, dysortografií a dyskalkulií.
 

Podporujeme

Oficiální informační server města Plzně    Dům digitálních dovedností    Program celoživotního učení
Celé Česko čte dětem    SMART - Centrum interaktivní výuky     Sportovní portál města Plzně   Fraus

Kde nás najdete

14. základní škola Plzeň
Zábělská 25
312 00 Plzeň

Kontakty

Telefon: 378 027 300
Fax: 378 027 333
E-mail: skola@zs14.plzen-edu.cz