Co je u nás nového

Návštěva dětí ze 64. mateřské školy

1. prosince navštívily naši školu děti ze sousední mateřské školky. Mladší děti, které si na vstup do školy ještě pár let počkají, strávily jednu hodinu v tělocvičně. Zde pro ně naše paní vychovatelky připravily hry a soutěže, při kterých jim pomáhaly i děti ze školního parlamentu.…

Policejní pohádky

V listopadu proběhla na naší škole preventivní akce, která nese název „ČTENÍ POLICEJNÍCH POHÁDEK.“ Tyto pohádky přišla do prvních a druhých tříd přečíst tisková mluvčí Policie České republiky prap. Veronika Hokrová. V první části programu žákům přiblížila, co je náplní její profese, což…

Vzájemné návštěvy s partnerskou školou z Regensburgu

8. 12. 2016 – výběr žáků osmých ročníků – naše návštěva partnerské školy Willi-Ulfig-Mittelschule v německém Řeznu 15.12.2016 - návštěva partnerské školy Willi-Ulfig-Mittelschule z německého Řezna v naší školePři nadcházejících prosincových vzájemných návštěvách s naší partnerskou…

První pomoc s 5.A

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje (ZZSPk) se ve spolupráci s KÚPK, Českou resuscitační radou a firmou Zentiva připojila 18. října  2016 k významné edukační kampani evropského charakteru s názvem „Kids Save Lives“. Edukační akce byla zaměřena na výuku základní neodkladné…

Co nás čeká

3. 12. Adventní dílny pro děti a rodiče
9 - 12 hod.
5. 12.Bruslení na zimním stadionu
- 4. třídy
6. 12.Bruslení na zimním stadionu
- 5. třídy
8. 12.Návštěva partnerské školy v Regensburgu
- výběr žáků 2. stupně + vyučující
12. 12.Bruslení na zimním stadionu
- 4. třídy
13. 12.Bruslení na zimním stadionu
- 5. třídy
13. 12.Vánoční zdobení v D klubu
- 1. A, B, C
14. 12.Advent v Národopisném muzeu
- 4. A

 

Vítáme Vás na stránkách 14. základní školy Plzeň

Vítáme Vás na stránkách 14. základní školy Plzeň

Od 1.ročníku jsou ve výuce využívány soutěživé, hravé metody podporující vzájemnou spolupráci a podporující samostatnost. Učitelé uplatňují individuální přístup ke každému žákovi, zvláštní pozornost je věnována práci se žáky s dyslexií, dysgrafií, dysortografií a dyskalkulií.
 

Podporujeme

Oficiální informační server města Plzně Dům digitálních dovedností Program celoživotního učení
SMART - Centrum interaktivní výuky Sportovní portál města Plzně Fraus

Kde nás najdete

14. základní škola Plzeň
Zábělská 25
312 00 Plzeň

Kontakty

Telefon: 378 027 300
Fax: 378 027 333
E-mail: skola@zs14.plzen-edu.cz