Co je u nás nového

Beseda o první pomoci

Přednáška s praktickým nácvikem poskytování 1. pomoci (resuscitace, krvácení, zlomeniny....) čeká ve čtvrtek 16.4. na žáky ze 4. A.

Beseda se spisovatelkou

Do Obvodní knihovny Doubravka zavítají 26. března děti z prvních tříd. Seznámí se s prostředím knihovny a budou si tu povídat se spisovatelkou Markétou Čekanovou.

Recitační soutěž 1. stupně

V únoru jsme recitovali. Nejprve se žáci 1. stupně předvedli ve svých třídách, ze kterých ti nejlepší postoupili do školního kola. Zde o postup do kola obvodního bojovalo 18 soutěžících. Porota nakonec k postupu vybrala Nikolu Vrbovou a Marka Purkarta, který zazářil i v kole obvodním…

Sbírali jsme starý papír

V únoru se uskutečnil další "sběrový týden." Ač to zpočátku tak nevypadalo, přivezli jsme téměř 4 tuny! Nejlepším sběračem byl tentokrát Martin Horák, který přinesl (spíše přivezl) 420 kg, a jehož zásluhou se jeho třída 2.B stala vítězem soutěže mezi třídami. Velmi gratulujeme!Za minulý sběr se pořídily…

Co nás čeká

30. 3.Zebra se za tebe nerozhlédne - nácvik správného přecházení silnice pod dohledem policistů, 2. C
31. 3.

Hledání velikonočních vajíček
-  program pro děti ze 64. MŠ
9 - 11 hod.

31. 3.Gorilí povídání - pořad v Měšťanské besedě,
4.A
31. 3.Soutěž ve vybíjené na 22. ZŠ
- výběr žáků z 5. tříd
1. 4.

Cestujeme s knihou 
- pořad pro 4.B v Obvodní knihovně Doubravka

1. 4. Den zdraví
- projekt 1. stupně + 6. tříd
Vítáme Vás na stránkách 14. základní školy Plzeň

Vítáme Vás na stránkách 14. základní školy Plzeň

Od 1.ročníku jsou ve výuce využívány soutěživé, hravé metody podporující vzájemnou spolupráci a podporující samostatnost. Učitelé uplatňují individuální přístup ke každému žákovi, zvláštní pozornost je věnována práci se žáky s dyslexií, dysgrafií, dysortografií a dyskalkulií.
 

Podporujeme

Plzeň 2015 - Hlavní město kultury Dům digitálních dovedností Program celoživotního učení
SMART - Centrum interaktivní výuky

Kde nás najdete

14. základní škola Plzeň
Zábělská 25
312 00 Plzeň

Kontakty

Telefon: 378 027 300
Fax: 378 027 333
E-mail: skola@zs14.plzen-edu.cz